Sáng tác: Cam Châu ca - Quế phạt Ngô Cương bất nhật nhàn (HCH)

 

甘州歌

桂伐吳剛不日閑

朝來暮去伴艱難

而今若有堅心志

必把韶華照世間

CAM CHÂU CA

Quế phạt Ngô Cương bất nhật nhàn

Triêu lai mộ khứ bạn gian nan

Nhi kim nhược hữu kiên tâm chí

Tất bả thiều hoa chiếu thế gian 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/3/2024

Quế phạt Ngô Cương bất nhật nhàn: 桂伐吳刚不日閑: Tức điển Ngô  Cương chặt quế (Ngô Cương phạt quế 吳剛伐桂)

Ngô Cương 吴剛 / 吴刚còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương ba năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được ba người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương. Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002)

          Một truyền thuyết khác.

Truyền thuyết kể rằng, phía trước cung Quảng Hàn 广寒trên mặt trăng có cây quế cao hơn 500 trượng rất tươi tốt. Ngô Cương 吴刚người thời Tây Hán từng theo tiên tu đạo, đến thiên giới, phạm phải sai lầm, tiên nhân đã biếm trích Ngô Cương đến mặt trăng chặt quế. Mỗi lần chặt một nhát, khi rút dao ra, chỗ chặt liền lại như cũ, mấy ngàn năm như thế, cây quế không tài nào chặt được.

Lí Bạch 李白có thơ rằng:

欲斫月中桂

持爲寒者薪

Dục chước nguyệt trung quế

Trì vi hàn giả tân

(Ta muốn lên cung trăng chặt lấy những cành quế kia

Để tặng cho những người nghèo trong thiên hạ làm củi sưởi)

https://baike.sogou.com/v147564.htm

Previous Post Next Post