Sáng tác: Bộ bộ kiều - Thanh phong hoán dương liễu (HCH)

 

步步嬌

清風喚楊柳

枝上鳴春鳥

嫩綠藏多少

好調

處處鮮花嬌面笑

濃淡漫香飃

圍繞

BỘ BỘ KIỀU

Thanh phong hoán dương liễu

Chi thượng minh xuân điểu

Nộn lục tàng đa thiểu

Hảo điệu

Xứ xứ tiên hoa kiều diện tiếu

Nùng đạm mạn hương phiêu

Vi nhiễu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/3/2024

 

Previous Post Next Post