Sáng tác: Bạt bất đoạn - Khởi thu phong (HCH)

 

拔不斷

起秋風

落梧桐

商天金甲黄花弄

夕裡山林霜葉紅

芳樽綠蟻江湖夢

桂開香動

BẠT BẤT ĐOẠN

Khởi thu phong

Lạc ngô đồng

Thương thiên kim giáp hoàng hoa lộng

Tịch lí sơn lâm sương diệp hồng

Phương tôn lục nghĩ giang hồ mộng

Quế khai hương động

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/3/2024

Thương thiên 商天: Thời cổ lấy ngũ âm là cung , thương , giốc , chuỷ , vũ , phối cùng bốn mùa. Thương thuộc thu, cho nên mùa thu còn có biệt xưng là “thương thu” 商秋, “thương tự” 商序, “thương tiết” 商節, “bạch thương” 白商. “Thương thiên” là ngày thu, mùa thu.

Kim giáp金甲: Mượn ở bài bài “Bất đệ hậu phú cúc” 不第後賦菊 của Hoàng Sào 黃巢 đời Đường:

待到秋來九月八

我花開後百花殺

冲天香陣透長安

满城盡帶黄金甲

Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát 

Ngã hoa khai hậu bách hoa sát

Xung thiên hương trận thấu Trường An

Mãn thành tận đới hoàng kim giáp

(Đợi đến mùa thu ngày tám tháng chín

Lúc hoa của ta nở rộ thì trăm hoa đã đều héo rụng

Từng trận mùi hương xông lên trời, thấu đến Trường An

Khắp cả kinh thành đều mặc áo giáp vàng)

Sương diệp 霜葉: Lá mùa thu.

Điển xuất từ bài Sơn hành 山行của Đỗ Mục 杜牧đời Đường:

Viễn thướng hàn sơn thạch kính tà

Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia

Đình xa toạ ái phong lâm vãn

Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa

遠上寒山石徑斜

白雲生處有人家

停車坐愛楓林晚

霜葉紅於二月花

(Theo con đường nhỏ rải đá đi lên núi lạnh phía xa xa

Nơi chòm mây trắng bay lững lờ kia thấp thoáng có mấy nóc nhà

Dừng xe lại chỉ vì yêu cảnh rừng phong vào lúc chiều tà

Sương đẫm trên lá phong, lá đỏ hơn cả hoa tháng hai)

Lục nghĩ 綠蟻: kiến xanh. Rượu mới ủ xong chưa qua lọc, trên bề mặt nổi những bọt rượu nhỏ như kiến có sắc xanh. “Lục nghĩ” 綠蟻 là biệt xưng của rượu .

 

Previous Post Next Post