Sáng tác: Đào viên ức cố nhân - Sơ thu khuyết nguyệt ngô đồng quải (HCH)

 

桃園憶故人

初秋缺月梧桐掛

漏屋篳門無改

朋友故人多愛

蘭蕙香猶在

庭除樹葉凉風待

墻角蟲聲凝罷

濁酒粗茶瀟灑

閑逸兮何礙 

ĐÀO VIÊN ỨC CỐ NHÂN

Sơ thu khuyết nguyệt ngô đồng quải

Lậu ốc tất môn vô cải

Bằng hữu cố nhân đa ái

Lan huệ hương do tại

Đình trừ thụ diệp lương phong đãi

Tường giác trùng thanh ngưng bãi

Trọc tửu thô trà tiêu sái

Nhàn dật hề hà ngại

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/3/2024

Previous Post Next Post