Dịch thuật: Nhất trường xuân mộng (Thành ngữ cố sự)

 

NHẤT TRƯỜNG XUÂN MỘNG

一场春梦

 Một giấc mộng xuân

Giải thích: Xuân mộng: giấc mộng đêm xuân. Ví đời người biển đổi vô thường, thế sự phú chốc trống không.

Xuất xứ: Tống . Triệu Lệnh Trĩ 赵令畤: Hầu Chinh lục 侯鯖录

          “Hầu Chinh lục” 侯鯖录là bộ sách ghi chép lại sự tích của các văn nhân tiền bối, trong sách có đoạn như sau:

          Đông Pha lão nhân 东坡老人khi trú tại Xương Hoá 昌化, một lần nọ, ông vác trên lưng một trái bầu lớn, bước đi chầm chậm trong khoảng ruộng hoang, chốc chốc lại ngâm lên khúc điệu. Đi chẳng bao lâu, gặp được một bà lão khoảng hơn 70 tuổi. Bà lão tương đối biết rõ sự từng trải của Tô Đông Pha, biết Đông Pha từng làm qua quan lớn, trải qua nhiều cảnh tượng náo nhiệt, không ngờ đến nay lại biến thành một dân làng bình thường như thế này. Đối với sự du nhàn tự tại mà Tô Đông Pha hướng tới, bà liền than với Đông Pha rằng: “Vinh hoa phú quý của ngày trước, chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi.”

          Về sau, dân làng gần đó biết được sự kiện này, đã tán thành cách nhìn của bà lão, liền gọi là lão là “Xuân mộng bà” 春梦婆.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/3/2024

Nguyên tác Trung văn

 NHẤT TRƯỜNG XUÂN MỘNG

一场春梦

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post