Dịch thuật: Chữ "thư" 书 / 書

 

CHỮ “THƯ /

          Chữ “thư” và chữ “hoạ” dạng phồn thể rất giống nhau. Dạng phồn thể của chữ “thư” là ; dạng phồn thể của chữ “hoạ” là .

`        Chữ “thư” trong giáp cốt văn, phía trên là một người tay cầm bút, phía dưới giống cái nghiên mực, biểu thị cầm bút chấm mực viết. ghi chép một số sự việc. Cũng như vậy, phía trên chữ “hoạ” cũng là một người tay cầm bút, phía dưới vẽ ra hình vẽ, biểu thị tay cầm bút vẽ hình.

          Nhìn từ cách tạo chữ của hai chữ trên, chúng ta thấy được rằng tổ tiên của người Trung Quốc quả thực là thông minh.

          Chữ “thư” , chữ “hoạ” , chữ “bút” , ba chữ này trong giáp cốt văn rất giống nhau. Phía trên đều là loại công cụ dùng tay cầm để viết, vẽ, phía dưới là chữ hoặc hình vẽ, chính là “bút” trong hiện tại. Chữ “bút” trong giáp cốt văn, giống như tay cầm ống trúc ở phần đầu có gắn lông thú đang viết chữ . Dùng bút viết chữ chính là “thư” ; dùng bút vẽ tranh chính là “hoạ” . Đem những thứ đã viết ra biên tập thành sách, chính là sách để đọc.

Trên cùng: chữ "bút", bên trái: chữ "hoạ", bên phải: chữ "thư"

Quá trình diễn biến của chữ “thư 


Kim văn  Tiểu triện  Lệ thư  Khải thư (phồn thể)  Khải thư (giản thể)

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 16/3/2024

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post