Dịch thuật: Vì sao "Bất cảm việt Lôi Trì nhất bộ"

 

VÌ SAO “BẤT CẢM VIỆT LÔI TRÌ NHẤT BỘ”

          “Lôi Trì” 雷池là một địa danh thời cổ, nay tại phía nam huyện Vọng Giang 望江An Huy 安徽, nước trong ao bắt nguồn từ Đại Lôi thuỷ 大雷水, hướng về đông chảy vào Trương Giang 长江. Sớm vào thời Tam Quốc đã có cách nói “Lôi Trì”. Trong “Thái Bình ngự lãm” 太平御览 (quyển 65) dẫn lời trong “Hiếu tử truyện” 孝子传:

          Mạnh Tông vi Lôi Trì Giám, tác trả nhất khí dĩ di mẫu, mẫu bất nạp. (1)

          孟宗爲雷池监, 作鲊一器以遗母, 母不纳. (1)

          (Mạnh Tông khi làm chức giám ở Lôi Trì, có làm một hộp cá muối tặng cho mẹ  nhưng mẹ không nhận)

          Câu “Bất cảm việt Lôi Trì nhất bộ” 不敢越雷池一步 (Không dám vượt qua Lôi Trì dù một bước) xuất từ Tấn thư – Dữu Lượng truyện 晋书 - 庾亮传:

          Lượng tịnh bất thính, nhi báo Ôn Kiều thư viết: ‘Ngô ưu tây thuỳ quá vu Lịch Dương, túc hạ vô quá Lôi Trì nhất bộ dã.’

          亮并不听, 而报温峤书曰: 吾忧西陲过于历阳, 足下不过雷池一步也.’

          (Lượng không hề nghe lời, viết thư báo với Ôn Kiều rằng: ‘Tôi lo biên thuỳ phía tây hơn lo Lịch Dương, xin túc hạ chớ cho vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước)

          Triều Thành Đế 成帝thời Đông Tấn, Dữu Lượng 庾亮đảm nhậm chức Trung thư lệnh 中书令. Để phòng bị kẻ địch xâm lược biên thuỳ phía tây, ông đã tiến cử Ôn Kiều 温峤đến nhạm chức tại Giang Châu 江州, huấn luyện sĩ tốt, tăng cường việc phòng bị. Chẳng bao lâu, Thái thú Lịch Dương 历阳là Tô Tuấn 苏峻 mưu phản, phát binh đánh kinh đô Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh 南京). Ôn Kiều sau khi biết được, lập tức hiệu triệu bộ hạ tướng sĩ, chuẩn bị ra trận, định theo đường thuỷ nhập kinh cần vương. Đương thời, Dữu Lượng tính toán hình thế không chu đáo, viết thư báo với Ôn Kiều rằng:

‘Ngô ưu tây thuỳ quá vu Lịch Dương, túc hạ vô quá Lôi Trì nhất bộ dã.’

吾忧西陲过于历阳, 足下不过雷池一步也.’

Ý nói rằng: Tôi lo kẻ địch ở biên thuỳ phía tây còn hơn lo Tô Tuấn phản loạn, ông nên ở yên chỗ cũ, không nên vượt Lôi Trì đến kinh đô.

          Tô Tuấn thế công hung hãn, nhanh chóng áp sát Kiến Khang, Dữu Lượng chỉ huy quân Tấn nghinh chiến, đại bại, kinh đô thất thủ. Trong lúc không biết làm sao, Dữu Lượng đành chạy đến chỗ Ôn Kiều. Ôn Kiều không hề trách cứ, mời ông giữ doanh luỹ Bạch Thạch 白石, còn mình thì nhanh chóng thao luyện thuỷ quân, chuẩn bị tử chiến cùng phản quân Tô Tuấn. Về sau hai người tề tâm hợp lực, giết Tô Tuấn, cuối cùng bình định được phản loạn.

          Sau này dùng câu “Bất cảm việt Lôi Trì nhất bộ” 不敢越雷池一步biểu thị không dám phạm vi giới hạn đã định trước, cũng dùng để ví cứ theo giữ cái cũ, không dám tạo ra cái mới.

Chú của người dịch

1-Ở câu này trong nguyên tác thiếu chữ (trả) : Cá hộp. (Cá muối đóng hộp để dành ăn dần).

          Mạnh Tông 孟宗vốn tên Tông , sau đổi là Nhân , tự Cung Vũ 恭武, người Giang Hạ 江夏 (nay là Ngạc Thành 鄂城 Hồ Bắc 湖北) thời Tam Quốc, nhậm chức Lôi Trì Giám 雷池监, tức Giám Trì Tư mã 监池司马, cơ quan trông coi về ngư nghiệp.

          Theo Nghệ văn loại tụ 艺文类聚quyển 72 của Âu Dương Tuân 欧阳询đời Đường, Mạnh Tông nhậm chức Giám ngư trì Tư mã. Một lần về thăm mẹ, trên đường có bắt cá làm hộp cá muối để tặng cho mẹ. Việc đó khiến người mẹ giận, bảo rằng:

          -Con thân làm Giám ngư quan, sao lại hồ đồ như vậy. Việc làm hộp cá tặng cho mẹ, con có thể trước ngàn nhà vạn hộ nói rõ nguồn gốc cá được không? Qua ruộng dưa mà sửa dép, dưới cây lí mà chỉnh mũ, con có thể nói rõ được không?

          Thế là người mẹ không nhận, lại bảo:

          -Con à! Mẹ tuy rất thích ăn cá, nhưng chỉ cần con một ngày làm Giám ngư quan thì mẹ không ăn cá, để ngăn ngừa con phạm sai lầm.

          Mạnh Tông hổ thẹn, dập đầu tạ tội, sau đó đem cá liệng vào trong ao, biểu thị quyết tâm làm quan liêm khiết.

https://www.wjlzw.gov.cn/show.html?id=8fd71260f0a15ac31263dd6480119657

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 04/3/2024

Nguyên tác Trung văn

Trong quyển

THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN

趣味文化知识大全

Thanh Thạch 青石 biên soạn

Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Previous Post Next Post