Dịch thuật: Truyền thuyết "Thanh minh tiết"

 

TRUYỀN THUYẾT “THANH MINH TIẾT”

Thời Xuân Thu, Tấn công tử Trùng Nhĩ 重耳để tránh bị bức hại đã lưu vong nước ngoài. Trên đường lưu vong, tại một nơi xa xôi không có bóng người, Trùng Nhĩ vừa mệt vừa đói, không còn sức để đứng lên. Bề tôi đi theo tìm cả buổi mà không có chút thức ăn nào. Đương lúc mọi người lo lắng, Giới Tử Thôi 介子推 đến một chỗ vắng, cắt lấy một miếng thịt trên đùi của mình, nấu lên thành canh dâng lên. Trùng Nhĩ dần lấy lại sức, sau khi phát hiện thịt đó là thịt mà Giới Tử Thôi đã cắt đùi của mình, Trùng Nhĩ rơi nước mắt.

          Mười chín năm sau, Trùng Nhĩ làm quốc quân, cũng chính là Tấn Văn Công 晋文公trong lịch sử. Sau khi lên ngôi, Tấn Văn Công trọng thưởng các công thần đã theo mình tòng vong, nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi. Nhiều người lên tiếng bất bình khuyên, Giới Tử Thôi trước mặt Tấn Văn Công đòi ban thưởng, nhưng Giới Tử Thôi coi thường những người tranh công đòi thưởng. Giới Tử Thôi chuẩn bị hành trang, âm thầm đưa mẹ đến Miên Sơn绵山 ẩn cư.

          Tấn Văn Công sau khi nghe tin, cực kì hổ thẹn, đích thân dẫn người đi mời Giới Tử Thôi, nhưng Giới Tử Thôi đã rời nhà đến Miên Sơn. Miên Sơn núi cao đường hiểm, cây cối rậm rạp, tìm hai người không phải dễ dàng. Có người hiến kế, nổi lửa cả ba mặt Miên Sơn, bức Giới Tử Thôi phải ra. Lửa cháy khắp Miên Sơn nhưng lại không thấy bóng dàng hai mẹ con Giới Tử Thôi đâu. Sau khi lửa tắt, mọi người mới phát hiện Giới Tử Thôi ngồi dựa cây liễu mà chết, trên lưng còn cõng mẹ. Tấn Văn Công thấy tình cảnh đó, cất tiếng khóc. Khi liệm, phát hiện một bức huyết thư trong hốc cây, bên trên viết rằng:

Cát nhục phụng quân tận đan tâm

Đản nguyện chủ công thường thanh minh

割肉奉君尽丹心.

但愿主公常清明

(Cắt thịt làm món ăn dâng lên quốc quân, dâng hết tấm lòng son

Chỉ mong chúa công luôn trong sáng)

          Để kỉ niệm Giới Tử Thôi, Tấn Văn Công hạ lệnh lấy ngày đó ấn định làm “Hàn thực tiết” 寒食节.

          Năm sau, Tấn Văn Công dẫn bề tôi lên núi tế bái, phát hiện cây liễu già đã chết nay sống lại. Tấn Văn Công bèn ban tên cho cây là “Thanh minh liễu” 清明柳, đồng thời ban dụ khắp thiên hạ, ấn định sau Hàn thực tiết một ngày là “Thanh minh tiết” 清明节.   

                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 07/3/2024

Nguyên tác Trung văn

THẦN ƯNG HỘ TIÊN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT

神鹰护鞭的传说

Trong quyển

THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH

THẦN THOẠI CỐ SỰ

青少年最喜欢的

神话故事

Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明

Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post