Câu đối: Lãnh khí sơ đông tiêu bích lục ..... (HCH)

 


冷氣初冬瀟碧綠

清風暮夏玉環香

Lãnh khí sơ đông tiêu bích lục

Thanh phong mộ hạ ngọc hoàn hương

(Hơi lạnh đầu đông xanh biếc trúc

Gió lành cuối hạ ngát thơm sen) 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 06/3/2024 

Tiêu bích 瀟碧: Biệt xưng của trúc.

Ngọc hoàn 玉環: Biệt xưng của hoa sen.

 

Previous Post Next Post