Câu đối: Trúc uyển bút nô tàng một tích ... (HCH)

 

竹苑筆奴藏沒跡

梅園文痞匿无蹤

Trúc uyển bút nô tàng một tích

Mai viên văn bĩ nặc vô tung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 29/3/2024 

Bút nô 筆奴: hạng bồi bút.

Văn bĩ 文痞: loại lưu manh văn hoá.

Previous Post Next Post