Câu đối: Hải thượng lan chu, tĩnh dạ cộng phân thu nguyệt ... (HCH)

 

海上蘭舟靜夜共分秋月

山中綠竹晴天同坐春風

Hải thượng lan chu, tĩnh dạ cộng phân thu nguyệt

Sơn trung lục trúc, tình thiên đồng toạ xuân phong 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/3/2024

Previous Post Next Post