Sáng tác: Trường kiều nguyệt tịch - Thiều quang tam nguyệt Thanh minh đáo (HCH)

 

長橋月夕

韶光三月清明到

掃墓遊春又蹅青

花草爭姸鶯燕鬧

步行歡笑喜盈盈 

TRƯỜNG KIỀU NGUYỆT TỊCH

Thiều quang tam nguyệt Thanh minh đáo

Tảo mộ du xuân hựu Đạp thanh

Hoa thảo tranh nghiên oanh yến náo

Bộ hành hoan tiếu hỉ doanh doanh 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 23/02/2024 

Tạm dịch từ bốn câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du:

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh

Gần xa, nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Bốn câu “Truyện Kiều” này, bản dịch sang Trung văn của Hoàng Dật Cầu 黄軼球 là:

Chính thị Thanh minh thời tiết,

Sấn lương thần tảo mộ, Đạp thanh du sái.

Hảo phong quang, đáo xứ oanh oanh yến yến,

Tỉ muội lưỡng huề Vương Quan, xuân du tiêu sái.

正是清明时节,

趁良辰扫墓, 踏青游耍.

好风光, 到处莺莺燕燕,

姊妹俩携王观, 春游瀟洒.

(In tại nhà in Nhật Báo Giải phóng, 1976)

 

Previous Post Next Post