Sáng tác: Thanh sam thấp - Yến oanh đề khiếu đông lục lão (HCH)

 

青衫濕

燕鶯啼嘯東陆老

紅落白輕飃

去蜂遠蝶

晴天慢慢

深綠枝條

草階苔徑

薄簾疏影

雲鶴逍遙

陳茶粗味

滿懷情意

歡樂明朝

THANH SAM THẤP

Yến oanh đề khiếu đông lục lão

Hồng lạc bạch khinh phiêu

Khứ phong viễn điệp

Tình thiên mạn mạn

Thâm lục chi điều 

Thảo giai đài kính

Bạc liêm sơ ảnh

Vân hạc tiêu diêu

Trần trà thô vị

Mãn hoài tình ý

Hoan lạc minh triêu

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 16/02/2024 

Đông lục 東陸 / 东陆: Biệt xưng của mùa xuân. Người xưa cho rằng, mặt trời theo đường hoàng đạo đi về phía đông, một ngày giáp vòng. Bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt là đông lục, nam lục, tây lục, bắc lục. Trong Thái Bình ngự lãm 太平御览có câu:

Xuân hành đông phương thanh đạo viết đông lục.

春行东方青道曰东陆

(Mùa xuân theo thanh đạo đi về phương đông gọi là đông lục)

Previous Post Next Post