Dịch thuật: Thần Tiêu Phái hình thành như thế nào

 

THẦN TIÊU PHÁI HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO 

          Thần Tiêu Phái 神霄派là một đạo phái bùa chú mới do Giang Tây Nam Phong đạo sĩ Vương Văn Khanh 江西南丰道士王文卿 sáng lập vào cuối thời Bắc Tống.

          Cuối thời Bắc Tống, đạo sĩ Vương Văn Khanh 王文卿 (1093 – 1153), tự xưng là được sự truyền thừa của Hoả Sư 火师 đạo sĩ đời Đường Uông Chân Quân 汪真君, có được bùa phép của Cao thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương 高上神霄玉清真王, còn gọi là Thần Tiêu Lôi Pháp 神霄雷法, có thể sai khiến được phong, vũ, lôi, điện, trảm ma trừ yêu. Vương Văn Khanh dùng lôi pháp đánh chết con chồn yêu quái, cá chép đen, tiếng tăm vang dội, bốn phương đến học ngày càng đông. Huy Tông 徽宗nghe được bèn cho triệu kiến, bái làm Kim Môn Vũ Khách 金门羽客, là “Thị thần” 侍宸 (1) của điện Ngưng Thần 凝神, ban hiệu là Xung Hư Thông Diệu Tiên Sinh 冲虚通妙先生. Từ đó, Thần Tiêu Lôi Pháp 神霄雷法hoạt động trên đời, hình thành Thần Tiêu Phái 神霄派.

          Sau Vương Văn Khanh, người truyền Thần Tiêu Lôi Pháp ngày càng đông, chi phái hỗn tạp. Trương Kế Tiên 张继先của Thiên Sư đạo 天师道, Lưu Hỗn Khang 刘混康của Thượng Thanh Phái 上清派, Trần Nam 陈楠của Nam Tông Kim Đan Phái 南宗金丹派, đều được truyền thụ Thần Tiêu Lôi Pháp 神霄雷法. Ôn Châu đạo sĩ Lâm Linh Tố温州道士林灵素 cũng nhân biết chút ít lôi pháp, có được sự sủng tín của Huy Tông. Về sau Vương Văn Khanh lui về quê nhà ẩn cư, chỉ có Tân Thành Cao Tử Vũ 新城高子羽được chân truyền.

Chú của người dịch

1-Thị thần 侍宸: người có chức trách thị phụng “Thiên Đế” trong Đạo gia.

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 17/02/2024

Nguồn 

ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN

道教常识答问

Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰

                   Vương Chí Trung 王志忠

                   Đường Đại Triều 唐大潮

Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996

Previous Post Next Post