Sáng tác: Tam học sĩ - Đình viện sổ chi mai (HCH)

 

三學士

庭院數枝梅

黄花五瓣開

羅浮香夢到

雙蝶趁飛來

風轉繞書桌

春階長綠苔

燕鶯青帝嘯

酒茗樂襟懷 

TAM HỌC SĨ

Đình viện sổ chi mai

Hoàng hoa ngũ biện khai

La Phù hương mộng đáo

Song điệp sấn phi lai

Phong chuyển nhiễu thư trác

Xuân giai trưởng lục đài

Yến oanh Thanh Đế khiếu

Tửu mính lạc khâm hoài

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/02/2024 

La phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Thanh Đế 青帝: Một trong Ngũ đế theo truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, chưởng quản phương đông, cũng là một trong những đối tượng chủ yếu mà đế vương cổ đại tế tự, cũng gọi là “Thương Đế” 蒼帝, “Mộc Đế” 木帝. Trong khái niệm “Tiên thiên ngũ đế” 先天五帝, Thanh Đế tức Thái Hạo 太昊, đối ứng với “mộc” của ngũ hành, đối ứng với mùa xuân trong bốn mùa, đối ứng với sắc xanh của ngũ sắc.  

Previous Post Next Post