Dịch thuật: Võ biền dạ tuần (Tiếu lâm quảng kí)

 

武弁夜巡

          一武弁夜巡, 有犯夜者, 自称书生会课归迟. 武弁曰: “既是书生, 且考你一考.” 生请题, 武弁思之不得, 喝曰: “造化了你的, 今夜幸而没有题目."                                (笑林广记古艳)

VÕ BIỀN DẠ TUẦN

          Nhất võ biền dạ tuần, hữu phạm dạ giả, tự xưng thư sinh hội khoá quy trì. Võ biền viết: “Kí thị thư sinh, thá khảo nễ nhất khảo.” Sinh thỉnh đề, võ biền tư chi bất đắc, hát viết: “Tạo hoá liễu nễ đích, kim dạ hạnh nhi một hữu đề mục.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Cổ diễm bộ)

VÕ QUAN BAN ĐÊM ĐI TUẦN

          Một viên võ quan ban đêm đi tuần, gặp phải một người vi phạm quy định đi đêm, tự xưng là học trò đi học về muộn. Võ quan nói rằng: “Mày đã là học trò, thì phải thử mày một chút.” Anh học trò xin ra đề, võ quan suy nghĩ cả buổi mà không nghĩ ra được đề, bèn hét rằng: “May cho mày đấy, đêm nay không có đề để khảo mày rồi.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Vũ biền dạ tuần Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 19/02/2024

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post