Sáng tác: Vô muộn - Vô muộn tâm an dật (HCH)

 

無悶

無悶心安逸

從容春夏過

落花幽径滿

閉户夕陽斜

蝸角虛名甚

蠅頭小利多

榮華與富貴

不若煎粗茶

VÔ MUỘN

Vô muộn tâm an dật

Thung dung xuân hạ qua

Lạc hoa u kính mãn 

Bế hộ tịch dương tà

Oa giác hư danh thậm

Dăng đầu vi lợi đa

Vinh hoa dữ phú quý

Bất nhược tiên thô trà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/02/2024

Oa giác 蝸角: Tức “oa ngưu giác” 蝸牛角 sừng con ốc sên. Trong Trang Tử - Tắc Dương 莊子 - 則陽có đoạn:

          Hữu quốc ư oa chi tả giác giả viết Xúc Thị, hữu quốc ư oa chi hữu giác giả viết Man Thị, thời tương dữ tranh địa nhi chiến, phục thi sổ vạn, trục bắc tuần hựu ngũ nhật nhi hậu phản.

          有國於蝸之左角者曰觸氏, 有國於蝸之右角者曰蠻氏, 時相與爭地而戰, 伏尸數萬, 逐北旬有五日而後返.

          (Bên sừng trái con ốc sên có một nước tên là Xúc Thị, bên sừng phải con ốc sên có một nước tên là Man Thị, hai nước thường đánh nhau giành đất, tử thi có đến cả mấy vạn, khi một nước bị thua thì nước kia đuổi theo đến mười lăm ngày mới quay về.)

          (Trần Cổ Ứng 陳鼓應: “Trang Tử kim chú kim dịch” 莊子今注今譯. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

          Mượn “oa giác” để ví sự vật cực kì nhỏ.

Oa giác hư danh 蝸角虛名 Dăng đầu vi lợi 蠅頭爲利: Điển xuất từ bài từ theo điệu Mãn đình phương 滿庭芳 của Tô Thức 蘇軾đời Tống:

Oa giác hư danh,

Dăng đầu vi lợi,

Toán lai trước thậm cán mang.

蝸角虛名

蠅頭微利

算來著甚幹忙

(Hư danh nhỏ tí như sừng con ốc sên,

Lợi bé cỏn con như đầu con nhặng,

Xem ra có đáng gì đâu mà phải bận rộn.)

 

Previous Post Next Post