Sáng tác: Song khê xích - Viễn khán trường không cô hạc (HCH)

 

雙鸂鶒

遠看長空孤鶴

日下浮雲山壑

小徑暮秋花落

玉桂香圍書桌

筆硯何求樓閣

篳户蓬門單薄

養性一生純樸

從容瀟灑安樂

SONG KHÊ XÍCH

Viễn khán trường không cô hạc

Nhật há phù vân sơn hác

Tiểu kính mộ thu hoa lạc

Ngọc quế hương vi thư trác

Bút nghiễn hà cầu lâu các

Tất hộ bồng môn đơn bạc

Dưỡng tính nhất sinh thuần phác

Thung dung tiêu sái an lạc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/02/2024 

Tất hộ bồng môn 篳户蓬钔: Cũng nói “Bồng môn tất hộ” 蓬門篳户, “bồng” là tên một loại cỏ, “tất” là nan tre, hai loại có thể dùng để làm nhà, hình dung nhà cửa nghèo nàn đơn giản.

 

Previous Post Next Post