Sáng tác: Điện tiền hoan - Nguyệt lai song (HCH)

 

殿前歡

月來窻

薄簾疏透夜香籠

井邊慢慢秋風轉

數落梧桐

水中濃睡白蘋

秋蟲響

斷續回聲亮

月光枝上

影動長空

ĐIỆN TIỀN HOAN

Nguyệt lai song

Bạc liêm sơ thấu dạ hương lung

Tỉnh biên mạn mạn thu phong chuyển

Sổ lạc ngô đồng

Thuỷ trung nùng thuỵ bạch tần

Thu trùng hưởng

Đoạn tục hồi thanh lượng

Nguyệt quang chi thượng

Ảnh động trường không 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/02/2024

 

 

Previous Post Next Post