Sáng tác: Hột na thanh - Lan thảo cốc u hương (HCH)

 

紇那青

蘭草谷幽香

菊花黃傲霜

梅開淺疏影

竹管玉瀟湘

HỘT NA THANH

Lan thảo cốc u hương

Cúc hoa hoàng ngạo sương

Mai khai thiển sơ ảnh

Trúc quản ngọc Tiêu Tương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/02/2024 

Lan thảo cốc u hương 蘭草谷幽香:

Trong “Khổng Tử gia ngữ - Tại ách” 孔子家语 - 在厄 có đoạn:

          Chi lan sinh vu thâm lâm, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vị cùng khốn nhi cải tiết.

          芝兰生于深林 不以无人而不芳. 君子修道立德, 不为穷困而改节.

          (Cỏ chi cỏ lan sinh trưởng chốn rừng sâu, không vì không có người thưởng thức mà chúng không thơm. Bậc quân tử tu dưỡng đạo đức, không vì nghèo khó mà thay đổi khí tiết)

Cúc hoa hoàng ngạo sương 菊花黃傲霜: Mượn ý từ bài “Vịnh cúc” 咏菊(Bất đệ hậu phú cúc 不第后赋菊) của Hoàng Sào 黃巢:

待到秋来九月八

我花开后百花杀

冲天香阵透长安

满城尽带黄金甲

Đợi đến mùa thu ngày tám tháng chín

Lúc hoa của ta nở rộ thì trăm hoa đã đều héo rụng

Xung thiên hương trận thấu Trường An

Mãn thành tận đới hoàng kim giáp

(Đợi đến mùa thu ngày tám tháng chín

Lúc hoa của ta nở rộ thì trăm hoa đã đều héo rụng

Từng trận mùi hương xông lên trời, thấu đến Trường An

Khắp cả kinh thành đều mặc hoàng kim giáp)

Mai khai thiển sơ ảnh 梅開淺疏影: Mượn ý từ hai câu trong bài Sơn viên tiểu mai 山园小梅của Lâm Bô 林逋đời Tống:

疏影横斜水清浅

暗香浮动月黄昏

Sơ ảnh hoành tà thuỷ thanh thiển,

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.

(Bóng hoa mai thưa nằm ngang soi trên dòng nước cạn trong,

Mùi hương ngầm thoang thoảng dưới trăng trong buổi hoàng hôn.)

Trúc quản ngọc Tiêu Tương 竹管玉瀟湘: Lưu Vũ Tích 刘禹锡đời Đường có bài Tiêu Tương khúc 潇湘曲, mượn trúc để vịnh, kí thác niềm ưu tư hoài cổ:

Ban trúc chi, ban trúc chi

Lệ ngân điểm điểm kí tương ti

Sở khách dục thinh dao sắt oán

Mãn giang thâm dạ nguyệt minh thì

斑竹枝, 斑竹枝

泪痕点点寄相思

楚客欲听瑤瑟怨

满江深夜月明时

(Ban trúc, ban trúc

Vết chấm trên thân trúc là những giọt lệ của Nga Hoàng và Nữ Anh kí thác mối tương tư

Khách nơi đất Sở muốn nghe tiếng dao cầm cẩm sắt diễn tấu câu chuyện ai oán về Nga Hoàng và Nữ Anh khóc trúc

Mà đợi mãi đến lúc nửa đêm trăng sáng khắp trên sông)

Previous Post Next Post