Dịch thuật: Thi cư dư khí (Thành ngữ cố sự)

 

THI CƯ DƯ KHÍ

尸居余气

Như thây còn chút hơi thở 

Giải thích: Thân thể tuy tồn tại, nhưng chẳng qua như thây còn chút hơi thở.

Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄: Tấn thư – Tuyên Đế kỉ 晋书 - 宣帝纪

          Khoảng niên hiệu Gia Bình 嘉平nhà Tào Nguỵ, Đại tướng Tào Sảng 曹爽nắm quân quyền cả nước, kiêu xa vô độ. Đương thời, rất nhiều người khuyên ông ta nhưng ông không nghe, ông chỉ sợ Thái phó Tư Mã Ý 司马懿. Nhân vì ông ấy là đại công thần, hơn nữa quyền thế cũng cực thịnh, đến hoàng đế cũng cũng nhường ông ba phần.

          Hà Nam doãn lúc bấy giờ là Lí Thắng 李胜là liêu thuộc thân tín của Tào Sảng, được điều nhậm làm Kinh Châu Thứ sử 荆州刺史, biết người mà Tào Sảng sợ nhất là Tư Mã Ý, bèn mượn cơ hội đến từ biệt Tư Mã Ý nhằm dò xét hành trạng. Tư Mã Ý biết mình tồn tại là sự uy hiếp đối với Tào Sảng, nên giả vờ bệnh, gọi hai tì nữ nâng dậy, quần áo một nửa ở dưới đất, dùng tay chỉ chỉ vào miệng, như muốn uống nước. Tì nữ cho ông ăn cháo, ông giả vờ không còn sức đón lấy bát cháo, bèn dùng miệng húp lấy cháo đang trên tay tì nữ, cháo rơi trên áo.

          Lí Thắng nói rằng:

-Thân thể ông sao suy nhược đến mức này?

          Tư Mã Ý lấy chút hơi nói:

          -Ta tuổi cao, nhiều bệnh, sắp chết rồi. Ông giờ đi đến Tịnh Châu 并州, Tịnh Châu ở gần người Hồ, ông nên phòng bị cho kĩ. Tôi e không thể gặp mặt ông lần nữa, còn các con của tôi, xin ông chiếu cố chúng.

          Lí Thắng bảo rằng:

          -Tôi đi đến Kinh Châu, không phải Tịnh Châu.

          Tư Mã Ý lại cố ý hồ đồ. Lí Thắng trở về báo cáo lại với Tào Sảng, nói rằng:

          Tư Mã Ý giống như thây còn chút hơi thở, hình thần đã rời, không cần phải lo lắng về ông ấy nữa.

          Tào Sảng cuối cùng buông lỏng sự phòng bị đối với Tư Mã Ý, rốt cuộc bị Tư Mã Ý giết chết. Chẳng bao lâu con của Tư Mã Ý là Tư Mã Chiêu 司马昭, cháu là Tư Mã Viêm 司马炎đoạt lấy chính quyền của Tào Sảng, kiến lập triều Tấn.  

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                Quy Nhơn 15/02/2024

Nguyên tác Trung văn

 THI CƯ DƯ KHÍ

尸居余气

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post