Sáng tác: Hạnh hoa thiên - Bộc trúc liên thanh hỉ khí nùng (HCH)

 

杏花天

爆竹連聲喜氣濃

家家户户點燈籠

鼓鉦喧奏慶新春

小巷大街歡笑聚

去來熱鬧舞狮龍

主賓相祝運亨通 

HẠNH HOA THIÊN

Bạo trúc liên thanh hỉ khí nùng

Gia gia hộ hộ điểm đăng lung

Cổ chinh huyên tấu khánh tân xuân 

Tiểu hạng đại nhai hoan tiếu tụ

Khứ lai nhiệt náo vũ sư long

Chủ tân tương chúc vận hanh thông 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/02/2024

 

Previous Post Next Post