Sáng tác: Giai sắc - Hựu đáo Nguyên tiêu tiết (HCH)

 

佳色

又到元宵節

張燈結彩時

佳人才子會

作賦與吟詩

街巷龍狮舞

遊人滿路移

兒童爭鼓掌

歡笑樂依依 

GIAI SẮC

Hựu đáo Nguyên tiêu tiết

Trương đăng kết thái thì

Giai nhân tài tử hội

Tác phú dữ ngâm thi 

Nhai hạng long sư vũ

Du nhân mãn lộ di

Nhi đồng tranh cổ chưởng

Hoan tiếu lạc y y 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/02/2024

Giáp Thìn - Nguyên tiêu

Previous Post Next Post