Dịch thuật: Nghe một lần anh nói, hơn đọc sách mười năm

 

NGHE MỘT LẦN ANH NÓI, HƠN ĐỌC SÁCH MƯỜI NĂM

          Ngày trước, có một anh tú tài nghèo vào kinh dự thi. Anh ta cứ cắm cúi đi, bỏ qua chỗ trú. Nhìn thấy ngày đã muộn, trong lòng rất lo lắng, có một anh đồ tể đi đến, mời anh ta về nhà mình nghỉ. Anh đồ tể và anh tú tài nói chuyện rất hợp nhau. Thế là, anh đồ tể buột miệng hỏi:

          -Thưa tiên sinh, muôn vật đều có trống có mái, thế thì, nước trong biển lớn, nước nào là trống, nước nào là mái? Cây trên núi cao, cây nào là trống cây nào là mái?

          Anh tú tài bị câu hỏi làm cho ngớ người ra, đành hướng đến anh đồ tể thỉnh giáo. Anh đồ tể nói rằng:

          -Nước biển có “ba” có “lãng” , “ba” là mái, “”lãng” là trống, bời vì trống luôn mạnh.

          Anh tú tài nghe qua gật gật đầu, lại hỏi:

          -Còn cây trống và cây mái?

          Anh đồ tể đáp rằng:

          -Cây trống chính là cây tùng , trong chữ (tùng) chẳng phải là có chữ (công) sao? Cây mai là cây mái, bởi vì trong chữ (mai) có chữ (mẫu).

          Anh tú tài nghe qua đột nhiên tỉnh ngộ.

          Sau khi đến kinh thành, anh tú tài vào trường thi, mở quyển ra trước mặt xem, quả là khéo, đề thi mà hoàng thượng ra, giống như anh đồ tể nói: nước trống nước mái, cây trống cây mái. Nhiều vị tú tài khác nhìn qua đề thi, hai mắt cứ trâng trâng, chỉ có anh tú tài nọ không cần suy nghĩ, nhấc bút viết liền một mạch.

          Chẳng bao lâu, anh tú tài nọ đậu Trạng nguyên. Anh ta đặc biệt đến nhà anh đồ tể, tặng lễ vật, lại còn đích thân viết lên tấm biển để tặng, trên tấm biển viết rằng:

Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư

听君一席话, 胜读十年书

          Từ đó, câu danh ngôn này lan truyền rộng rãi.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 14/02/2024

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post