Câu đối: Văn bĩ xuất cuồng ngôn, sàm siểm điêu ngoan, tự nhận nhân gian ngô độc nhất .....

 

文痞出狂言讒諂刁頑自認人間吾

筆奴操禿管假眞狡滑以爲世上我無雙

Văn bĩ xuất cuồng ngôn, sàm siểm điêu ngoan, tự nhận nhân gian ngô độc nhất

Bút nô thao ngốc quản, giả chân giảo hoạt, dĩ vi thế thượng ngã vô song 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 14/02/2024

Previous Post Next Post