Dịch thuật: Ghiền đánh bạc thành tính

 

GHIỀN ĐÁNH BẠC THÀNH TÍNH

          Ngày trước, có một anh chàng thanh niên, chẳng học hành, không nghề nghiệp, rất thích đánh bạc. Cha anh ta là một vị tú tài già, vì để dạy con mà ông ta đã hao phí tâm sức.

          Ngày nọ, anh ta trở về nhà, nhìn thấy trên bàn có một bài thơ:

Bối giả chi nhân bất thị nhân

Chỉ vị kim bối khởi hoạ căn

Hữu triêu nhất nhật phân bối liễu

Đáo đầu thành vi bối nhung nhân.

贝者之人不是人

只为今贝起祸根

有朝一日分贝了

到头成为贝戎人

Anh ta xem qua mấy lượt nhưng không hiểu, liền đi hỏi cha. Người cha nói rằng:

          -Câu đầu tiên, hai chữ (bối) và (giả) hợp lại, thành chữ (đổ) là đánh bạc, kẻ đánh bạc dối người trong nhà, gạt người ngoài đường, chỉ muốn hại người, đó là người sao?

          Anh ta lại hỏi:

          -Thế thì câu thứ hai.

          - Chữ (kim) và chữ (bối) hợp lại thành chữ (tham), kẻ ham đánh bạc là kẻ có lòng tham, thua rồi lại muốn thắng, thắng rồi lại muốn thắng thêm chút nữa. Người mà có lòng tham thì đã trồng sẵn cái hoạ rồi, đó chính là đạo lí này.

          Anh ta lại hỏi câu thứ ba.

-Chữ (phân) và chữ (bối) hợp lại thành chữ (bần). Kẻ ham đánh bạc, rốt cuộc nghèo khổ, chẳng phải như vậy sao?

          -Còn câu cuối cùng là (bối) và (nhung) hợp lại thành chữ (tặc)?

          -Không có tiền để đánh bạc sẽ trộm cắp. Từ chỗ đánh bạc đi đến chỗ tham, đi đến chỗ nghèo khổ, rồi thành tặc, thành kẻ trộm cắp, đó chính là con đường nguy hiểm!

          Anh ta hiểu được dụng tâm khổ nhọc của cha, từ đó quyết sửa đổi tính nết, không đi đánh bạc nữa.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 03/02/2024

Nguồn

HÁN TỰ TIỂU THỜI HẬU

TỔ TIÊN ĐÍCH SINH HOẠT

汉字小时候

祖先的生活

Biên soạn: Dương Quân 杨军

Tây An: Thiểm Tây Nhân dân Giáo dục xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post