Sáng tác: Phụng thời xuân - Tường giác trùng thanh liên khởi (HCH)

 

鳳時春

墻角蟲聲連起

深夜喚高商

雞鳴咿喔

月影戀檐邊玉竹

寒氣到來

寒露相續 

夜寂寞

斗移星轉

舉杯斟天祿

浮華若夢

長途煙尘風雲圍縛

怎得平安

飽暖布穀

PHỤNG THỜI XUÂN

Tường giác trùng thanh liên khởi

Thâm dạ hoán cao thương

Kê minh y ác

Nguyệt ảnh luyến thiềm biên ngọc trúc

Hàn khí đáo lai

Hàn lộ tương tục

Dạ tịch mịch

Đẩu di tinh chuyển

Cử bôi châm thiên lộc

Phù hoa nhược mộng

Trường đồ yên trần phong vân vi phọc

Chẩm đắc bình an

Bão noãn bố cốc 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 02/02/2024 

Cao thương 高商: Biệt xưng của mùa thu. Theo thuyết Ngũ hành, mùa thu thuộc kim; với ngũ sắc, thu thuộc bạch; với ngũ âm (cung , thương , giốc , chuỷ , vũ ), thu thuộc thương, âm thanh nghe buồn. Trong cổ văn cũng thường dùng cụm từ “thiên cao khí thanh” 天高氣青để nói về mùa thu, cho nên người xưa dùng “cao thương” 高商để chỉ mùa thu, cũng còn gọi là “thương thu” 商秋, “tố thương” 素商.

Ngọc trúc 玉竹: mĩ xưng của trúc.

Thiên lộc 天祿: Biệt xưng của rượu.

          Trong Hán thư – Thực hoá chí 汉书 - 食货志có nói:

          Tửu giả thiên chi mĩ lộc, đế vương sở dĩ di dưỡng thiên hạ, hưởng tự kì phúc, phù suy dưỡng tật.

          酒者天之美祿, 帝王所以頣养天下, 享祀祈福, 扶衰养疾.

          (Rượu là mĩ lộc mà trời ban cho, đế vương dùng nó để bảo hộ thiên hạ, tế tự quỷ thần cầu được phước. giúp đỡ và nuôi nấng những kẻ yếu đuối bệnh tật)

          Trong nhiều truyền thuyết cổ đại gọi rượu là kiệt tác của trời. Cuối đời Tuỳ, kẻ cát cứ địa phương Vương Thế Sung 王世充tự lập xưng đế, quốc hiệu Trịnh , ông nói với các bề tôi rằng:

Tửu năng phụ hoà khí, nghi phong Thiên Lộc Đại phu.

酒能辅和气, 宜封天祿大夫

(Rượu có thể giúp hoà khí, nên phong là Thiên Lộc Đại Phu)

          (Từ Cẩn 徐谨: “Tửu tục” 酒俗. Thiên Tân nhân dân xuất bản xã, 2012)

Previous Post Next Post