Câu đối: Trúc báo bình an, hỉ ngữ tiếu đàm trừ cựu tuế .....

 


竹報平安喜語笑談除舊歲

花開富貴歡聲歌舞接新年

Trúc báo bình an, hỉ ngữ tiếu đàm trừ cựu tuế

Hoa khai phú quý, hoan thanh ca vũ tiếp tân niên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/02/2024

(Mùng 1 tết Giáp Thìn)

Previous Post Next Post