Sáng tác: Tỉ mai - La Phù nhất mộng đáo thiên thai (HCH)

 

比梅

羅浮一夢到天台

遇見清香傲骨梅

吐艶凌寒迷俗客

浮華去別遠塵埃

 TỈ MAI

La Phù nhất mộng đáo thiên thai

Ngộ kiến thanh hương ngạo cốt mai

Thổ diễm lăng hàn mê tục khách

Phù hoa khứ biệt viễn trần ai

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 04/01/2024 

La phù 羅浮: Truyền thuyết kể rằng, khoảng niên hiệu Khai Hoàng 開皇 nhà Tuỳ, Triệu Sư Hùng 趙師雄đến núi La Phù 羅浮gặp được một cô gái xinh đẹp, cả hai cùng uống rượu chuyện trò. Sư Hùng cảm thấy mùi thơm vây lấy cô gái, ngôn ngữ thanh lệ, bèn uống đến say. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới gốc cây mai lớn. Về sau người ta dùng “La Phù mộng” 羅浮夢 để chỉ hoa mai.

Previous Post Next Post