Sáng tác: Khải ca - Khí lãnh sương hàn bạch tuyết phi (HCH)

 

凱歌

氣冷霜寒白雪飛

笳聲塞上凱歌時

三軍去歲平胡虜

躍馬橫戈勝利歸

KHẢI CA

Khí lãnh sương hàn bạch tuyết phi

Già thanh tái thượng khải ca thì

Tam quân khứ tuế bình hồ lỗ

Dược mã hoành qua thắng lợi quy

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 28/01/2024

Previous Post Next Post