Dịch thuật: Cách đặt tên và biệt hiệu của rượu (kì 4)

 

CÁCH ĐẶT TÊN VÀ BIỆT HIỆU CỦA RƯỢU

(kì 4)

THIÊN LỘC, XUÂN, BÔI TRUNG VẬT, HỒ TRUNG VẬT

天祿      杯中物   壶中物 

Thiên lộc 天祿

          Trong Hán thư – Thực hoá chí 汉书 - 食货志có nói:

          Tửu giả thiên chi mĩ lộc, đế vương sở dĩ di dưỡng thiên hạ, hưởng tự kì phúc, phù suy dưỡng tật.

          酒者天之美祿, 帝王所以頣养天下, 享祀祈福, 扶衰养疾.

          (Rượu là mĩ lộc mà trời ban cho, đế vương dùng nó để bảo hộ thiên hạ, tế tự quỷ thần cầu được phước. giúp đỡ và nuôi nấng những kẻ yếu đuối bệnh tật)

          Trong nhiều truyền thuyết cổ đại gọi rượu là kiệt tác của trời. Cuối đời Tuỳ, kẻ cát cứ địa phương Vương Thế Sung 王世充tự lập xưng đế, quốc hiệu Trịnh , ông nói với các bề tôi rằng:

Tửu năng phụ hoà khí, nghi phong Thiên Lộc Đại phu.

酒能辅和气, 宜封天祿大夫

(Rượu có thể giúp hoà khí, nên phong là Thiên Lộc Đại Phu)

Xuân

          Sớm trong Thi kinh – Bân phong – Thất nguyệt 诗經 - 豳风 - 七月gọi rượu là “xuân” :

Thập nguyệt hoạch đạo

Vi thử xuân tửu

Dĩ giới mi thọ

十月获稻

为此春酒

以介眉寿

(Tháng mười thu hoạch lúa

Ủ thành xuân tửu thơm ngon

Để cầu chủ nhân trường thọ)

          Tư Không Đồ司空图trong Thi phẩm – Điển nhã 诗品 - 典雅có câu:

Ngọc hồ mãi xuân

Thưởng vũ mao ốc

玉壶买春

赏雨茆屋

(Lấy bình ngọc mua rượu

Nơi gian nhà cỏ thưởng thức mưa rơi)

          Đỗ Phủ 杜甫trong bài Bạt muộn 拔闷có câu:

Văn đạo Vân An Khúc mễ xuân

Tài khuynh nhất trản tức huân nhân

闻道云安曲米春

才傾一盏即醺人

(Nghe nói rượu Khúc mễ xuân ở Vân An

Vừa mới nghiên chén đã khiến người say)

          Tô Thức 苏轼trong Động Đình Xuân sắc 洞庭春色:

Kim niên Động Đình Xuân

Ngọc sắc nghi phi tửu

今年洞庭春

玉色疑非酒

(Động Đình xuân năm nay

Sắc như ngọc nghi không phải rượu)

          Có 2 nguyên nhân rượu được gọi là “xuân” :

-Rượu đa phần được ủ vào mùa đông, sang mùa xuân thì rượu ủ đã chín., người ta thường gọi rượu là “xuân tửu” 春酒.

          -Từ sau thời Nguỵ Tấn, xuất hiện một loại men để làm xuân tửu. Thế là loại rượu do xuân tửu khúc ủ thành đương nhiên được gọi là “xuân tửu” 春酒.

          Xuân đứng đầu trong bốn mùa, lại đại biểu cho sự phồn vinh, ấm áp khiến mọi người vô cùng chuộng, đến đời Tuỳ Đường, người ta càng thích gọi rượu là “xuân” , gọi li rượu là “xuân bôi” 春杯, bàn ăn gọi là “xuân đài” 春台, càng có nhiều loại rượu nổi tiếng dùng “xuân” để đặt tên, như: Ngọc Hồ Xuân 玉壶春, Kiếm Nam Xuân 剑南春, Bồng Lai Xuân 蓬莱春, Lê Hoa Xuân 梨花春, Động Đình Xuân 洞庭春, Vũ Lăng Xuân 武陵春.

Bôi trung vật 杯中物, hồ trung vật 壶中物

          Biệt xưng này rất dễ lí giải, đều nhân vì rượu đựng trong li lớn, hoặc trong bình mà có tên như thế. Đào Tiềm 陶潜trong bài Trách tử 责子viết rằng:

Thiên vận cẩu như thử

Thả tiến bôi trung vật

天运苟如此

且进杯中物

(Mệnh trời nếu đã như thế

Thì tạm uống chén rượu)

          Đỗ Phủ 杜甫trong Hí đề kí thướng Hán Trung Vương 戏题寄上汉中王:

Nhẫn đoạn bôi trung vật

Miên (1) khán toạ hữu minh

忍断杯中物

眠看座右铭

(Nhẫn dứt rượu trong li

Chỉ thấy bài minh bên phải chỗ ngồi)

          Và Trương Hỗ 张祜trong bài Đề Thướng Nhiêu đình 题上饶亭:

Duy thị hồ trung vật

Ưu lai thả tự châm

唯是壶中物

忧来且自斟

(Chỉ có rượu trong bình

Ưu phiền đến thì tự rót uống) 

Chú của người dịch

1-    Theo tài liệu trên mạng, ở đây là chữ “chỉ” , không phải chữ “miên”

https://www.gushiju.net/ju/136711

                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                               Quy Nhơn 28/01/2024

Nguồn

TỬU TỤC

酒俗

Tác giả: Từ Cẩn 徐谨

Thiên Tân: Thiên Tân nhân dân xuất bản xã, 2012.

Previous Post Next Post