Sáng tác: Ngư phủ - Đương không bán nguyệt ấn giang tâm (HCH)

 

漁父

當空半月印江心

桂棹蘭舟逐水尋

帆已起夜初深

仰看星河閃爍臨

NGƯ PHỦ

Đương không bán nguyệt ấn giang tâm

Quế trạo lan chu trục thuỷ tầm

Phàm dĩ khởi, dạ sơ thâm

Ngưỡng khán tinh hà thiểm thước lâm

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/01/2024

 

Previous Post Next Post