Sáng tác: Hoạ đường xuân - Vi phong lục liễu động hồ biên (HCH)

 

畫堂春

微風綠柳動湖邊

一行白鷺青天

花開石榴東軒

玉竹庭前 

浮蟻舒懷夏日

陽芽解悶冬天

高低路上枕緣眠

夢見桃源

HOẠ ĐƯỜNG XUÂN

Vi phong lục liễu động hồ biên

Nhất hàng bạch lộ thanh thiên

Hoa khai thạch lựu đông hiên

Ngọc trúc đình tiền

Phù nghĩ thư hoài hạ nhật

Dương nha giải muộn đông thiên

Cao đê lộ thượng chẩm duyên miên

Mộng kiến đào nguyên

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 22/01/2024

Ngọc trúc 玉竹: mĩ xưng của trúc.

Phù nghĩ 浮蟻: Bọt rượu nổi lên trên bề mặt trông giống như kiến nên người xưa mượn “phù nghĩ” (nổi kiến) để chỉ rượu.

Dương nha 陽芽: Dụ xưng của trà. Chu Tất Đại 周必大đời Tống trong bài Thượng Trường Đạo kiến hoạ thứ vận nhị thủ 尚长道见和次韵二首có viết:

Viễn hướng khê biên tầm hoạt thuỷ

Nhàn vu trúc lí thí dương nha

远向溪边寻活水

闲于竹里试阳芽

(Hướng đến khe xa tìm dòng nước chảy

Nhàn trong rừng trúc thưởng thức dương nha)

Previous Post Next Post