Dịch thuật: Tràng tịch (Tiếu lâm quảng kí)

 

撞席

          老鼠与獭结交. 鼠先请獭, 獭答席, 邀鼠过河, 暂往覓食. 忽一猫见之欲捕, 鼠慌曰: “请我的倒不见, 吃我的到来了.”

                     (笑林广记世讳)

TRÀNG TỊCH

          Lão thử dữ thát kết giao. Thử tiên thỉnh thát, thát đáp tịch, yêu thử quá hà, tạm vãng mịch thực. Hốt nhất miêu kiến chi dục bộ, thử hoảng viết: “Thỉnh ngã đích đảo bất kiến, ngật ngã đích đáo lai liễu.”

                                                           (Tiếu lâm quảng kí – Thế huý bộ)

GẶP TIỆC

          Một con chuột kết bạn với một con rái cá. Trước tiên chuột mời rái cá dùng cơm, rái cá đáp lại, mời chuột qua sông, rái cá tạm thời đi tìm thức ăn. Bỗng nhiên mèo trông thấy chuột muốn bắt ăn thịt, chuột vô cùng hoảng sợ, vừa chạy vừa nói: “Người mời mình không thấy đến, mà kẻ muốn ăn mình lại đến.”

Chú của người dịch

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:

- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部

- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部

- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部

- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      

          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.

          Truyện Tràng tịch Thế huý bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 23/01/2024

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ

笑林广记

(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn

Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch

Sùng Văn thư cục, 2007

Previous Post Next Post