Sáng tác: Bái tân nguyệt - Tiểu giang ấn tân nguyệt (HCH)

 

拜新月

小江印新月

桂棹牽蘭舟

浪上漁歌起

教人故里思

 BÁI TÂN NGUYỆT

Tiểu giang ấn tân nguyệt

Quế trạo khiên lan chu

Lãng thượng ngư ca khởi

Giao nhân cố lí tư

Huỳnh Chương Hưng

Sài Gòn 06/01/2024 

Quế trạo 桂棹: Mái chèo làm bằng cây quế.

Lan chu 蘭舟: Thuyền làm bằng gỗ mộc lan, một loại hương mộc, cũng gọi là  “mộc lan thuyền” 木兰船.

 

Previous Post Next Post