Dịch thuật: Sơ Quảng dạy con

 

SƠ QUẢNG DẠY CON

          Sơ Quảng 疏广 tự Trọng Ông 仲翁, người Lan Lăng 兰陵 Đông Hải 东海thời Tây Hán, là Thái tử Thái phó 太子太傅triều Hán Tuyên Đế 汉宣帝, cháu gọi ông bằng chú là Sơ Thụ 疏受cũng là Thái tử Thiếu phó 太子少傅cùng thời, đều là quan phụ đạo thái tử. Mỗi lần thái tử triều kiến hoàng đế, họ đều theo cùng, Thái phỏ ở trước, Thiếu phó ở sau. Sau 5 năm, thái tử đọc thông “Luận ngữ” 论语 “Hiếu kinh” 孝經. Sở Quảng nói với Sơ Thụ rằng

Chúng ta quan thì cũng làm rồi, danh thanh thì cũng có rồi, lúc này nếu không lui về thì e sau này sẽ có việc hối hận. Hay là chú cháu chúng ta từ quan về quê hưởng tuổi trời. Cháu thấy thế nào?

          Sơ Thụ khấu đầu nói rằng:

          Xin nghe lời của bậc trưởng bối

          Thế là hai người từ quan về quê, sống một cuộc sống thanh nhàn.

          Sau khi về lại quê nhà, họ mỗi ngày đều bày rượu mời người trong tộc cùng bạn cũ. Những lúc đó, con cháu của Sơ Quảng quả thực đau buồn, nhờ người nói với Sơ Quảng mua ít nhà cửa ruộng vườn để lưu lại cho con cháu đời sau.

          Sơ Quảng nghe qua, chậm rãi nói rằng:

          Lẽ nào ta đã hồ đồ trở thành người không biết nghĩ đến con cháu của mình sao? Chỉ là nhân vì trong nhà vốn có ít điền sản, con cháu nếu siêng năng làm việc, có thể hưởng một cuộc sống không khác gì với người ta. Nếu ta hiện tại cho con cháu nhiều điền sản, tăng thêm sự sung túc cho chúng, chỉ sẽ khiến chúng trở nên lười nhác. Con người, hiền mà có nhiều tài sản sẽ tổn chí; ngu mà có nhiều tài sản sẽ tăng thêm lỗi lầm. Hơn nữa con người một khi giảu lên luôn bị người chung quanh ghen ghét. Còn như vàng bạc mà ta mang về, đó là hoàng thượng ban cho để ta dưỡng già, ta đem ra cùng với người trong tộc, bạn bè chung hưởng, chẳng phải là rất tốt sao?

          Mọi người nghe qua đều vui lòng thán phục.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 17/01/2024

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015 

Previous Post Next Post