Sáng tác: Sơn tiệm thanh - Mai nhất chi (HCH)

 

山漸青

梅一枝

竹一枝

梅竹迎冬歲月移

堅貞從不離 

花也香

葉也香

花葉相依任風霜

嚴寒俱可當

 SƠN TIỆM THANH

Mai nhất chi

Trúc nhất chi

Mai trúc nghinh đông tuế nguyệt di

Kiên trinh tùng bất li 

Hoa dã hương

Diệp dã hương

Hoa diệp tương y nhậm phong sương

Nghiêm hàn câu khả đương 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 18/12/2023 

Previous Post Next Post