Dịch thuật: Diêu Sùng khéo trừ nạn châu chấu

DIÊU SÙNG KHÉO TRỪ NẠN CHÂU CHẤU

          Diêu Sùng 姚崇từng nhậm chức Tể tướng qua ba triều hoàng đế, vô cùng hiền minh.

          Thời Đường Huyền Tông 唐玄宗, khu vực phía đông Hào Sơn 崤山 phát sinh nạn châu chấu nghiêm trọng, mùa màng bị châu chấu ăn sạch, thậm chí ngay cả lá cây lá cỏ cùng không còn.

          Bách tính cho rằng đó là do vì xúc phạm đến Thượng đế, họ bèn lo tế tự, không dám giết châu châu.

          Triều đình nhanh chóng biết được sự việc. Diêu Sùng rất quan tâm đến bách tính, sau khi nghe nói vội tìm đến hoàng thượng, nói rằng:

          - Thời cổ, đã có việc diệt trừ nạn châu chấu, điều đó cho thấy, diệt trừ châu chấu không hề xúc phạm đến ý trời.. Nay để cho nông dân tự xua đuổi châu chấu nơi khu vực của họ, nhất định họ sẽ không tận tâm tận lực. Mỗi khoảnh đất hãy đốt lên một đóng lửa, đốt chết châu chấu sau đó đào hầm chôn đi, như vậy châu chấu mới sẽ bị diệt tuyệt.

          Huyền Tông rất tán đồng ý kiến của Diêu Sùng, bèn hạ lệnh ra sức tiêu diệt châu chấu. Nhưng mệnh lệnh chưa xuống nơi địa phương đã có nhiều quan viên đề xuất ý kiến, nói rằng hoàng đế phải lấy đức để trừ châu chấu.

          Đương thời chỉ cần có thiên tai nhân hoạ gì đó, mọi người đều cho rằng đó là do đắc tội với trời, trời sẽ trừng phạt, cho nên rất khó để họ chủ động đối kháng với tình hình thiên tai. Nhưng lần này rất nghiêm trọng, Diêu Sùng nghĩ đến thảm cảnh người ăn thịt người sau khi diệt châu chấu của trước đây, trong lòng  ông lại lo lắng, thế là ông nghĩ ra một kế.

          Diêu Sùng nói với các quan:

          - Quan viên phẩm đức không tốt, chấu chấu mới bay đến. Khu vực mà quan viên phẩm đức tốt quản lí, trước giờ không có nạn châu chấu. Khu vực các ông quản lí có nạn châu chấu, phải chăng là do vì phẩm hạnh xấu mà đắc tội với trời chăng?

          Các quan nghe qua, đều vội vàng quay về lo việc diệt trừ châu chấu.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 18/12/2023

Nguyên tác Trung văn

DIÊU SÙNG XẢO TRỊ HOÀNG TRÙNG

姚崇巧治蝗虫

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post