Sáng tác: Quải kim sách - Dạ đình nguyệt (HCH)

 

掛金索

夜庭月

更轉鳥睡啼聲歇

寂寞絳河

坐愛雲華啜

往事前來

似箭任歲月

勞碌纏身

桂樹吳剛斫

 QUẢI KIM SÁCH

Dạ đình nguyệt

Canh chuyển điểu thuỵ đề thanh hiết

Tịch mịch giáng hà

Toạ ái vân hoa xuyết

Vãng sự tiền lai

Tự tiễn nhậm tuế nguyệt

Lao lục triền thân

Quế thụ Ngô Cương chước

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 19/12/2023

Giáng hà 絳河: tức “ngân hà” 銀河, cũng gọi là “thiên hà” 天河, “thiên hán” 天漢. Thời cổ, khi quan sát thiên tượng, lấy bắc cực làm chuẩn, thiên hà ở phía nam của bắc cực, phương nam thuộc hoả, màu đỏ. “Giáng” là sắc đỏ, nhân đó mượn màu của phương nam để gọi.

Vân hoa 雲華: Trà sinh trưởng trên núi cao có nhiều mây mù được cho là loại trà ngon, người ta mượn “vân hoa” để chỉ trà.

Quế thụ Ngô Cương chước 桂樹吴刚斫: Ngô  Cương chặt quế. Ngô Cương còn gọi là Ngô Quyền 吴权, người Hà Tây 河西. Nhân lúc Ngô Cương 3 năm rời nhà đi học đạo, cháu của Viêm Đế 炎帝 là Bá Lăng 伯陵 tư thông với vợ Ngô Cương sinh được 3 người con. Khi trở về biết được, Ngô Cương giận dữ giết chết Bá Lăng, việc đó khiến thần mặt trời Viêm Đế tức giận, đày Ngô Cương lên mặt trăng, sai chặt một cây bất tử, đó là cây nguyệt quế 月桂. Nguyệt Quế cao đến hơn 500 trượng, khi chặt hễ rút dao ra thì chỗ chặt liền lại như cũ. Viêm Đế đã dùng hình thức vĩnh viễn lao động để trừng phạt Ngô Cương. Vợ Ngô Cương cảm thấy áy náy xấu hổ với chồng nên đã sai 3 đứa con lên mặt trăng làm bạn với Ngô Cương. Một đứa biến thành “con cóc”, một đứa biến thành “con thỏ”, còn đứa thứ 3 thì không rõ. Có thuyết cho rằng đứa thứ ba biến thành con rắn.

          (Theo Ngô Cảnh Minh 吴景明: “Thanh thiếu niên tối hỉ hoan đích thần thoại cố sự” 青少年最喜欢的神话故事. 2002)

          Cả câu ý nói quanh năm làm việc liên tục vất vả.

Previous Post Next Post