Sáng tác: Nhất ngân sa - Ngạo cốt nghinh phong bất phạ (HCH)

 

一痕沙

傲骨迎風不怕

綠翠冬天不謝

寒暑茂森森

永虛心

不倚不偏純潔

原尚直高氣節

何必下身彎

兩旁全

 NHẤT NGÂN SA

Ngạo cốt nghinh phong bất phạ

Lục thuý đông thiên bất tạ

Hàn thử mậu sâm sâm

Vĩnh hư tâm 

Bất ỷ bất thiên thuần khiết

Nguyên thượng trực cao khí tiết

Hà tất há thân loan

Lưỡng bàng toàn

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/12/2023

Previous Post Next Post