Dịch thuật: Bất cổ bất thành liệt (Thành ngữ cố sự)

 

BẤT CỔ BẤT THÀNH LIỆT

不鼓不成列

Không đánh trống khi quân địch chưa dàn trận

Giải thích: Nguyên chỉ quân địch chưa bày trận chiến đấu, làm tốt việc chuẩn bị, thì không phát động tấn công. Về sau châm biếm hành vi giáo điều cứng nhắc, bỏ lỡ thời cơ.

Xuất xứ: Xuân Thu . Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Hi Công nhị thập nhị niên 写传 - 僖公二十二年

          Thời Xuân Thu, Tống Tương Công 宋襄公luôn lấy nhân nghĩa để tự nâng cao mình. Năm nọ, ông cùng với quân Sở giao chiến bên Hoằng Thuỷ 泓水, Tư Mã Tử Ngư  司马子鱼khuyên Tống Tương Công hãy công kích quân Sở  nhân lúc quân Sở vượt sông, Tống Tương Công không đồng ý, kết quả để cho quân Sở qua được sông. Tử Ngư lại khuyên ông nhân lúc quân Sở chưa dàn thế trận hãy phát động công kích, ông cũng vẫn không đồng ý, lại mất đi thời cơ, kết quả quân Sở đã chuẩn bị đầy đủ phát động tấn công quân Tống mãnh liệt, quân Tống đại bại tháo chạy, Tống Tương Công bị thương ở đùi. Nhưng Tống Tương Công vẫn đắc ý nói rằng:

          - Thời cổ lúc đánh nhau, không đánh quân địch ở nơi hiểm yếu, không nắm đầu tù binh đã già tóc bạc. Ta là vị quân chủ chuộng nhân nghĩa, đối với quân địch chưa bày thế trận thì không đánh trống tấn công quân địch (bất cổ bất thành liệt 不鼓成列).

          Tử Ngư vô cùng tức giận, nói rằng:

          - Nước mạnh đến đánh chúng ta, họ chính là kẻ địch, cho dù là đầu bạc hay là đầu đen, nhất luật phải bắt, đó là để có được thắng lợi. Nếu cứ luôn thương xót quân địch, nói điều nhân nghĩa, thì tốt nhất là nên đầu hàng họ, cần gì phải đánh trận? Đánh trống là để cổ vũ sĩ khí, chiến thắng quân địch, nhân lúc quân địch chưa bày thế trận mà phát động tấn công, mới nắm chắc thành công.

          Tống Tương Công nghe qua cảm thấy hổ thẹn, ưu sầu thành bệnh, lại thêm vết thương nghiêm trọng, chẳng bao lâu qua đời.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 15/12/2023

Nguyên tác Trung văn

 BẤT CỔ BẤT THÀNH LIỆT

不鼓不成列

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post