Sáng tác: Minh nguyệt tà - Hạ nhật phong (HCH)

 

明月斜

夏日風

秋天月

嫩葉鮮花春鳥鳴

嚴霜白色寒冬雪 

 MINH NGUYỆT TÀ

Hạ nhật phong

Thu thiên tuyết

Nộn diệp tiên hoa xuân điểu minh

Nghiêm sương bạch sắc hàn đông tuyết

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/12/2023

Previous Post Next Post