Sáng tác: Chiết dương liễu - Đoản đình xuân vũ lục trường điều (HCH)

 

折楊柳

短亭春雨綠長條

送別行人上木橋

披拂隨風柳絲動

遙看好似手高招

 CHIẾT DƯƠNG LIỄU

Đoản đình xuân vũ lục trường điều

Tống biệt hành nhân thướng mộc kiều

Phi phất tuỳ phong liễu ti động

Dao khan hảo tự thủ cao chiêu 

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 07/12/2023

Đoản đình 短亭: Vào thời cổ, người ta thường dựng đình ở bên đường. Đình là nơi để người đi đường nghỉ chân và cũng là nơi tiễn biệt. Cứ 5 dặm là một đoản đình, 10 dặm là một trường đình.

          Trong bài Ai Giang Nam phú 哀江南賦 của Dữu Tín 庾信thời Nam Bắc triều có câu:

Thập lí ngũ lí, trường đình đoản đình

十里五里, 長亭短亭

(Mười dặm năm dặm, trường đình đoản đình)

          Và trong bài từ theo điệu Bồ tát man 菩薩蠻 của Lí Bạch 李白có câu:

Hà xứ thị quy trình

Trường đình cánh đoản đình

何處是歸程

長亭更短亭

(Nơi nào là đường về

Chỉ thấy trường đình rồi lại đoản đình)

Previous Post Next Post