Sáng tác: Bộ nguyệt - Xuân điểu náo hoa chi (HCH)

 

步月

春鳥鬧花枝

風送香飄溢

炊煙户户生

農事收成畢

 BỘ NGUYỆT

Xuân điểu náo hoa chi

Phong tống hương phiêu dật

Xuy yên hộ hộ sinh

Nông sự thu thành tất

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/12/2023

Previous Post Next Post