Dịch thuật: "Đồng canh" giống như "đồng tuế"

 

“ĐỒNG CANH ” GIỐNG NHƯ “ĐỒNG TUẾ”

          “Đồng canh” 同庚 chính là sinh ra cùng một năm. Nếu tuổi của bạn và của đối phương như nhau thì có thể nói là “đồng canh” 同庚.

          Có thể bạn sẽ hỏi. đã là sinh cùng một năm, xưng hô là “đồng niên” 同年có phải là dễ hiểu hơn không?

          Việc này bạn có điều chưa rõ. Cách xưng hô thời cổ đều có hàm nghĩa đặc định, không thể “vọng văn sinh nghĩa”, nghĩ như thế nào thì nói như thế đó. Đương nhiên, “đồng niên” 同年cũng có ý là cùng một năm, nhưng nó và “đồng canh” 同庚 là hai việc khác nhau.

          “Đồng niên” 同年 là chỉ người thi đậu trong cùng một năm vào thời đại khoa cử, mà không phải là “đồng tuế” 同岁.

          “Canh” trong “đồng canh” 同庚, xuất hiện sớm nhất trong giáp cốt văn, nó thuộc chữ hội ý, mượn “canh” ở vị thứ 7 trong thiên can.

          “Canh” có nhiều tự nghĩa, trong đó, theo thuyết ngũ hành trong Chu dịch” 周易, nó thuộc “kim” , đại biểu phương tây. Phương tây là phương vị của mùa thu, cho nên ở “Nguyệt lệnh” 月令 trong “Luật thư” 律书chú rằng:

          Canh chi ngôn canh dã, vạn vật giai túc nhiên cảnh cải, tú thực tân thành.

          庚之言更也, 万物皆肃然更改, 秀实新成.

          (Canh là nói thay đổi, vạn vật đều cảm thấy có sự thay đổi, lúa trổ kết thành hạt)

          “Canh” có nghĩa  của chữ (canh) là thay đổi, nói cách khác, chính là năm tháng thay nhau, cho nên, “canh” có có hàm nghĩa là tuổi tác, cũng gọi là “niên canh” .

          Biết được tự nghĩa của chữ “canh” , bạn sẽ rõ vì sao gọi là “niên canh” 年庚. Ngày trước, vị khảo quan khi hỏi tuổi thí sinh, thường hỏi:

“Niên canh” kỉ hà?

年庚几何?

          Người ta khi gặp nhau cũng thường hỏi:

Nâm quý canh

您贵庚

          Đối phương sẽ trả lời:

Hồi nâm, tại hạ niên canh tam thập hựu ngũ.

回您在下年庚三十有五

          Nếu anh A cùng tuổi với anh B, sẽ nói rằng:

Ngã môn “đồng canh”

我们同庚

          Xưng hô “đồng canh” 同庚có chút cổ xưa, hiện tại, gặp người sinh cùng năm với mình, thường nói thẳng là “đồng tuế” 同岁.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 12/12/2023

Nguồn

TRUNG QUỐC NHÂN ĐÍCH XƯNG HÔ

中国人的称呼

Biên soạn: Lưu Nhất Đạt 刘一达

Tranh vẽ: Mã Hải Phương 马海方

Bắc Kinh: Trung dịch xuất bản xã, 2022

Previous Post Next Post