Dịch thuật: Liêu Đông thỉ (Thường dụng điển cố)

 

 LIÊU ĐÔNG THỈ

辽东豕 

          Ví kiến thức nông cạn, kém hiểu biết, ít thấy lạ nhiều.

          Điển xuất từ Hậu Hán thư – Chu Phù truyện: 后汉书 - 朱浮传

          Truyền thuyết kể rằng, vùng Liêu Đông 辽东có một con heo mẹ đẻ ra heo con có chiếc đầu trắng, chủ nhân cảm thấy lạ, vô cùng trân quý, muốn đem dâng lên cho hoàng đế. Vừa mới đến Hà Đông 河东, ông ta trông thấy cả bầy heo toàn là có đầu trắng, cảm thấy xấu hổ bèn quay về nhà.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 13/12/2023

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005 

Phụ lục của người dịch

         Bá Thông tự phạt, dĩ vi công cao thiên hạ. Vãng thời Liêu Đông hữu thỉ, sinh tử bạch đầu, dị nhi hiến chi, hành chí Hà Đông, kiến quần thỉ giai bạch, hoài tàm nhi hoàn. Nhược dĩ tử chi công luận vu triều đình, tắc vi Liêu Đông thỉ dã.

                                                    (Hậu Hán thư – Chu Phù truyện)

          伯通自伐, 以为功高天下. 往时辽东有豕, 生子白头, 异而献之, 行至河东, 见群豕皆白, 怀惭而归. 若以子之功论于朝廷, 则为辽东豕也.

                                                            (后汉书 - 朱浮传)

          (Bá Thông tự khoe khoang, cho rằng mình có công lớn trong thiên hạ. Ngày trước vùng Liêu Đông có một con heo mẹ dẻ ra heo con có chiếc đầu trắng, chủ nhân cảm thấy lạ, vô cùng trân quý,  muốn đem dâng lên hoàng đế. Vừa mới đến Hà Đông, thấy cả bầy heo toàn là có đầu trắng, cảm thấy xấu hổ bèn quay về nhà. Nếu đem công của ông so luận chốn triều đình, thì chẳng qua là heo Liêu Đông mà thôi.)

https://zhuanlan.zhihu.com/p/115160660

Previous Post Next Post