Dịch thuật: Thiên lao lại bắt thung đường phó giam (1454) (Nhị độ mai)

 

THIÊN LAO LẠI BẮT THUNG ĐƯỜNG PHÓ GIAM (1454)

          Thung đường: đúng ra phải là “xuân đường” 椿堂. Chữ “thung” và chữ “xuân” 椿 rất giống nhau. “Xuân đường” tức phụ thân.

          Xuân 椿: tức cây đại xuân, theo truyền thuyết cổ đại là cây sống rất lâu. Trong Trang tử - Tiêu dao du 庄子 - 逍遥游 có câu:

          Thượng cổ hữu đại xuân giả, dĩ bát thiên tuế vi xuân, bát thiên tuế vi thu, thử đại niên dã.

          上古有大椿者, 以八千岁为春, 八千岁为秋, 此大年也.

          (Thời thượng cổ có cây đại xuân, lấy 8000 năm làm một mùa xuân, 8000 năm làm một mùa thu, ấy là trường thọ)

          Người xưa bèn lấy cây Đại xuân để ví cho cha, mong cha sống lâu như thế. Về sau, khi chúc thọ người nam, đều tôn xưng họ là “xuân thọ” 椿寿. Trong Luận ngữ 论语 có nói, con của Khổng Tử 孔子 là Khổng Lí 孔鲤 vì sợ làm phiền cha đang suy nghĩ vấn đề, nên đã “xu đình nhi quá” 趋庭而过 (rảo bước qua trong sân). Nhân đó người xưa bèn đem chữ “xuân” 椿 hợp lại với chữ “đình”  thành “xuân đình” 椿庭, để gọi cha.

https://baike.baidu.com/item/%E6%A4%BF%E8%90%B1

Tâu vua bắt chị hoà man

Thiên lao lại bắt thung đường phó giam

(Nhị độ mai 1453 - 1454)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 17/12/2023

Previous Post Next Post