Dịch thuật: Nguồn gốc họ Diêu (Bách gia tính)

 

NGUỒN GỐC HỌ DIÊU 

Về nguồn gốc họ (tính) Diêu chủ yếu có 3 thuyết.

1- Xuất phát từ tính Quy .

          Tương truyền ông Thuấn là đời sau của Chuyên Húc 颛顼, nhân sinh ra ở Diêu Khư 姚墟, con cháu bèn lấy tên đất làm họ, xưng là “Diêu thị” . Họ Diêu tôn Ngu Thuấn 虞舜 là thuỷ tổ của họ.

2- Xuất phát từ tính Tử

          Thời Xuân Thu có nước Diêu , là hậu duệ của tộc Thương, con cháu lấy tên nước làm họ xưng là “Diêu thị” .

3- Các họ khác đổi sang họ Diêu.

          Họ Diêu ước chiếm 0,35% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị thứ 64.

Danh nhân các đời

          Thời Tam Quốc, nước Ngô có Diêu Tín 姚信, tinh thông thiên văn dịch số.

          Cuối thời Đông Tấn có Diêu Trường 姚苌, kiến lập nhà Hậu Tần.

          Thời sơ Đường có số học gia Diêu Tư Liêm 姚思廉, biên soạn “Lương thư” 梁书, “Trần thư” 陈书.

          Diêu Sùng 姚崇, người Hiệp Thạch 硖石, Thiểm Châu 陕州, giữ chức Tể tướng qua ba triều Võ Tắc Thiên 武则天, Duệ Tông 睿宗, Huyền Tông 玄宗. Ông là vị hiền tướng có chính tích trác việt.

          Đời Minh có Diêu Hiếu Quảng 姚孝广, làm quan tới chức Thái tử Thiếu sư 太子少师, là người biên tu bộ “Vĩnh Lạc đại điển” 永乐大典. Còn có hoạ gia Diêu Thụ 姚绶.

          Đời Thanh có văn học gia Diêu Nãi 姚鼐, Diêu Oanh 姚莹, Diêu Phạm 姚範, Diêu Nhiếp 姚燮.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 17/12/2023

Nguyên tác Trung văn

DIÊU TÍNH UYÊN NGUYÊN

姚姓渊源

Trong quyển

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Biên soạn: Triệu Dương 赵阳

Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005

Previous Post Next Post