Câu đối: Bắc song huyền tự kim tôn tửu .....

 

北窗玄序金樽酒

南院朱明玉盞茶 

Bắc song huyền tự kim tôn tửu

Nam viện chu minh ngọc trản trà

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 21/12/2023

Bắc song 北窗: tức “Bắc song cao ngoạ” 北窗高臥,  thường được dùng để ví cuộc sống thanh nhàn tự thích. Trong bài “Bắc song tam hữu” 北窗三友 của Bạch Cư Dị 白居易 có đoạn”:

Kim nhật bắc song hạ

Tự vấn hà sở vi

Hân nhiên đắc tam hữu

Tam hữu giả vi thuỳ

Cầm bãi triếp cử tửu

Tửu bãi triếp ngâm thi

……………..

今日北窗下

自問何所爲

欣然得三友

三友者爲誰

琴罷輒舉酒

酒罷輒吟詩

………………..

(Hôm nay bên cửa sổ phía bắc

Tự hỏi mình sẽ làm những gì

Vui mừng được ba người bạn

Ba người bạn đó là ai

(Đó là) Đàn xong bèn nâng chén rượu

Rượu xong bèn ngâm thơ)

Huyền tự 玄序: biệt xưng của mùa đông

Chu minh 朱明: biệt xưng của mùa hạ

 

Previous Post Next Post