Sáng tác: Xuân du - Tịch tà cô ảnh triều thiên hạc (HCH)

 

春遊

夕斜孤影朝天鶴

暮色空門一院籠

霧鎖竹梢雲鎖月

老松樹下望晨鐘

 XUÂN DU

Tịch tà cô ảnh triều thiên hạc

Mộ sắc không môn nhất viện lung

Vụ toả trúc sao vân toả nguyệt

Lão tùng thụ hạ vọng thần chung

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 27/11/2023

 

Previous Post Next Post